Ευρωπαϊκή λογοτεχνία Β λυκείου (Τρόπος διδασκαλίας)

Προς μαθητές Β λυκείου 3ου ΓΕΛ, (Συνέχεια της προκαταρκτικής ενημέρωσης για το μάθημα επιλογής).

Για τον τρόπο διδασκαλίας. Επιλέγοντας το συγκεκριμένο μάθημα συμμετέχετε σε έναν πιο ελεύθερο τρόπο διδασκαλίας της λογοτεχνίας στο σχολείο, που ξεφεύγει από τον παραδοσιακό τρόπο μαθήματος και στον οποίο μπορείτε να εκφράζετε τις απόψεις, τις εντυπώσεις και τις δικές σας ερμηνείες. Ενθαρρύνεστε, μάλιστα, να προβληματιστείτε λέγοντας τη γνώμη σας και συζητώντας με αφορμή τα κείμενα, αλλά κυρίως, συνδέοντας τα κείμενα με τις δικές σας εμπειρίες ζωής. Το μάθημα ολοκληρώνεται στην τάξη και η μελέτη στο σπίτι απαιτεί ελάχιστο χρόνο, ενώ μπορείτε να αποδείξετε τη δημιουργικότητά σας με εργασίες (είτε ατομικές είτε ομαδικές)  που οι ίδιοι επιλέγετε να συνθέσετε πάνω στους συγγραφείς ή τα έργα τους, χωρίς να είστε υποχρεωμένοι να απαντήσετε σε τυποποιημένες εργασίες ή ερωτήσεις. Στη μελέτη σας επίσης, διευκολύνεστε από το υποστηρικτικό υλικό που είναι αναρτημένο στο blog της Αναγνωστικής ομάδας: new.lectores.gr. και την υποστήριξη μέσα από τη διαρκή επικοινωνία με το διδάσκοντα ή τους συμμαθητές σας στο πλαίσιο  της αξιοποίησης των σύγχρονων ψηφιακών μέσων κοινωνικής δικτύωσης ( fb, twitter, e-ταξη σχολικού δικτύου…)

Share This: