Ρεύματα και κινήματα στη λογοτεχνία

Χρήσιμο για: 1. μαθητές 3ου λυκείου, 2. μέλη αναγνωστικής ομάδας, 3. όσους επιλέξουν Νεότερη Ευρωπαϊκή λογοτεχνία στη Β λυκείου και 4. μαθητές θεωρητικής κατεύθυνσης (για το μάθημα της Λογοτεχνίας των Πανελληνίων).

Προετοιμαζόμενοι για τα μαθήματα της ελληνικής και ευρωπαϊκής λογοτεχνίας των  φετινών μας συναντήσεων, τώρα που έχουμε ακόμη χρόνο, καλό θα ήταν να θυμηθούμε τα κυρίαρχα ρεύματα και κινήματα της τέχνης που διαμόρφωσαν την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Βλέπουμε, λοιπόν, την παρουσίαση που ακολουθεί και ενδυναμώνουμε την αναγνωστική μας και ερμηνευτική μας ικανότητα.