Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία Β’ Λυκείου (Προετοιμασία για τις Πανελλήνιες)

Προς μαθητές Β λυκείου 3ου ΓΕΛ Ηρακλείου Αττικής (Προκαταρκτική ενημέρωση για το μάθημα)

Η Πρακτική χρησιμότητα του μαθήματος. Αν κάποιος ακολουθεί θεωρητική κατεύθυνση, του δίνεται η ευκαιρία να προετοιμαστεί καλύτερα για το απαιτητικό μάθημα της Λογοτεχνίας Κατεύθυνσης των Πανελληνίων της Γ λυκείου. Ξεκαθαρίζει, λοιπόν, από τη Β λυκείου, στο μυαλό του τα λογοτεχνικά κινήματα και τους όρους τεχνικής που απαιτούνται και του χρειάζονται για να μελετήσει τα κείμενα του βιβλίου της Γ στα οποία θα εξεταστεί στις Πανελλήνιες. Εμβαθύνει, επίσης, στην τεχνική ανάλυσης παράλληλων κειμένων. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να κατανοήσει τον «Κρητικό» του Σολωμού, αν δεν γνωρίσει τις αρχές του αγγλικού και γερμανικού ρομαντισμού που θα του προσφέρει η μελέτη των Σίλλερ, Γκαίτε, Ουάιλντ και Μπάυρον κ.α. Αποκτά σαφή εικόνα για τη συμβολιστική ποίηση καθώς τη μελετά στην αφετηρία της με τους Γάλλους συμβολιστές και αποσαφηνίζει την επιρροή τους στους έλληνες συμβολιστές ποιητές. Μπορεί, δηλαδή, κάποιος να δει ξεκάθαρα τη σχέση Καρυωτάκη-Μπωντλέρ ή Σεφέρη-Λαφόργκ ή Σεφέρη – Έλιοτ…Το συγκεκριμένο, λοιπόν, μάθημα γίνεται εφόδιο για την επιτυχία στη λογοτεχνία κατεύθυνσης της Γ λυκείου.

Share This: