Προετοιμασία για το διαγώνισμα στην Ιστορία της Τέχνης !

Δημοσιεύουμε σήμερα υλικό για τους μαθητές του μαθήματος «Ιστορία της Τέχνης» (μάθημα επιλογής Γ λυκείου) προκειμένου να εξοικειωθούν με ό,τι θα ζητηθεί και την «Πινακοθήκη» αντιπροσωπευτικών έργων που ενδεχομένως θα αξιοποιηθούν στην εξέταση.

Δίνονται μερικά αντιπροσωπευτικά έργα ζωγράφων και τεχνοτροπιών που έχουμε, μέχρι τώρα, μελετήσει:

Στην εξέταση θα ζητηθεί αναλυτικός σχολιασμός ενός πίνακα με 4 πρακτικούς άξονες μελέτης -προσέγγισης:

α. Το θέμα (η «αφήγηση» του πίνακα – σύνδεση με τον καλλιτέχνη και την εποχή)

β.Η ένταξη σε κίνημα -τεχνοτροπία βάσει γνωρισμάτων.(συμβολισμός -ιμπρεσιονισμός – φωβισμός – εξπρεσιονισμός – αφηρημένη τέχνη – ντανταϊσμός – κυβισμός – τέχνη των Φαγιούμ – αφηρημένος εξπρεσιονισμός)

γ. Η επιλογή και χρήση των χρωμάτων.(θερμά – ψυχρά)

δ.Η οργάνωση της σύνθεσης (άξονικότητα-συμμετρία-ιεραρχία -ισορροπία και τρόποι επίτευξης)

*Θα προετοιμαστούμε και στο αυριανό μάθημα με υποδειγματικές αναλύσεις.

Share This: