(Νέο;) σύστημα πρόσβασης…Το λύκειο στην υπηρεσία των εξετάσεων

Τέθηκε σήμερα σε διαβούλευση η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για το νέο σύστημα πρόσβασης. Με την πρώτη ανάγνωση: Τα θετικά: μετράει το Απολυτήριο, δεν υπάρχει αυστηρώς καθορισμένη ύλη σελίδων,  θα εκπαιδεύονται οι βαθμολογητές, τράπεζα θεμάτων… Τα αρνητικά: το Λύκειο παραμένει προσηλωμένο στη χρησιμοθηρική γνώση για τις εξετάσεις, γεγονός που υποβαθμίζει τη λειτουργία του ως χώρου καλλιέργειας της δημιουργικότητας των εφήβων, δεν υπάρχουν προγράμματα σπουδών που να στηρίζουν τις απαιτήσεις του εν λόγω συστήματος, νεφελώδες επίσης το τοπίο για το ποιοι ακριβώς θα στελεχώσουν και με ποια υποδομή το δαιδαλώδη γραφειοκρατικό μηχανισμό της διενέργειας των συνεχών εξετάσεων που προκύπτει…Εν πάσει περιπτώσει, καθώς το παρόν σύστημα δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών, πρέπει να αλλάξει. Εμείς, σκεπτόμενοι με τις αρχές της συστημικής – ολιστικής θεωρίας θα θέλαμε οι εισηγητές των αλλαγών να μην ξεχνούν πως οι εξετάσεις και η πρόσβαση δεν είναι αποκομμένες από  τις άλλες, θεμελιώδεις παραμέτρους του εκπαιδευτικού και του κοινωνικού μας συστήματος.

Σχηματίστε τη δική σας γνώμη μελετώντας την πρόταση του Υπουργείου εδώ και τα σημερινά δημοσιεύματα των «Νέων», της «Καθημερινής», του «Βήματος»

Share This: