Χρή Ιστορειν…

Το οπτικοποιημένο υλικό που παραθέτουμε, δίνεται ως αφορμή για βαθύτερη ενασχόληση με την ιστορία. Παρακολουθήστε, πρώτα, τι είναι η ιστορία και γιατί μπορεί να είναι χρήσιμη. Στην παρακάτω παρουσίαση, να προσέξετε τη διάκριση ανάμεσα στις πρωτογενείς και στις δευτερογενείς πηγές.

  •  Σημαντικά γεγονότα από την Παγκόσμια Ιστορία:

 

Share This: