Προτεινόμενο θέμα Νεοελληνικής Γλώσσας Γ Λυκείου.

οικογένειαΜελετήστε ένα ενδιαφέρον θέμα ως αφορμή επανάληψης για το θεματικό κύκλο: « Σχεσιοδυναμική εφήβων – οικογένειας, οι συνθήκες για την κοινωνική και πολιτική ετοιμότητα των νέων». Στο εν λόγω διαγώνισμα εξετάζονται τα βασικά στοιχεία από την τεχνική της πειθούς (είδος συλλογισμού και τρόπος πειθούς), η αναγνώριση υφολογικών επιπέδων σε ένα απαιτητικό -ως προς τη γλώσσα και την οργάνωση – κείμενο επιφυλλίδας με αρκετά χαρακτηριστικά στοχαστικού δοκιμίου. Μελετήστε την πρόταση μας:«Η υπερπροστατευτική ελληνική οικογένεια» (αρχείο .docx)  και στοχαστείτε για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η υπερπροστασία των γονέων τόσο στην ευάλωτη προσωπικότητα των νέων, όσο και στην κοινωνική και πολιτική τους παρουσία. Τέλος, προσπαθήστε να προσδιορίσετε τρόπους και μοφές συμπεριφοράς που θα μπορούσαν να δομήσουν ένα οικογενειακό περιβάλλον επικοινωνίας και ασφάλειας που έχει ανάγκη κάθε έφηβος για να βαδίζει σταθερά προς την ωριμότητα και την ενηλικίωση. Καλή δύναμη!

Share This: