Μαραθώνιος Δημιουργικής Γραφής ή αλλιώς «Το κείμενο σώζει» !

writing_marathon_2016Περί  τίνος  πρόκειται  και  ποιοι  μπορούν να συμμετάσχουν;

Προτείνουμε ως προέκταση της διδασκαλίας τη συστηματική συγγραφή κειμένων από τους μαθητές μας, τα οποία κοινοποιούνται στο παρόν ιστολόγιο, ως άσκηση στο γραπτό λόγο. Με αφορμή την άσκηση αυτή θα επιχειρείται ταυτότχρονα η δημιουργία διαλόγου μεταξύ τους για θέματα που συνδέονται με την ατομική και συλλογική τους ζωή, αλλά και η καλλιέργεια δεξιοτήτων πειθούς, αποδεικτικού, αλλά και στοχαστικού λόγου.
Σ΄ αυτό το πρωτότυπο παιχνίδι γραφής, πολλαπλών υφολογικών επιπέδων και συνδεδεμένων κειμένων αξιοποιώντας το προσφιλές μέσο του διαδικτύου, μπορούν να συμμετέχουν -εθελοντικά- οι μαθητές/τριες και των τριών τάξεων του 3ου λυκείου Ηρακλείου Αττικής που συνεργάζονται τη φετινή σχολική χρονιά μαζί μου.

Δ ι α δ ι κ α σ ί α  κ α ι  τ ρ ό π ο ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς:

Ι.  Δήλωση συμμετοχής μαθητή με εγγραφή στο blog
ΙΙ. Είσοδος στην ανάλογη σελίδα του blog.

Ο διδάσκων ορίζει ένα θέμα προς σχολιασμό και τον τύπο κειμένου που αυτό θα πρέπει να σχολιαστεί. Οι μαθητές μπορούν να γράφουν ως σχόλια τα δικά τους κείμενα και να τα δημοσιεύουν στο blog προτείνοντας την έναρξη διαλόγου σε άλλους συμμαθητές τους, οι οποίοι, με τη σειρά τους, μπορούν να σχολιάσουν, με το δικό τους κείμενο – σχόλιο, τις απόψεις που εκφράστηκαν. Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα παραγωγής κειμένων από ομάδες μαθητών (μέχρι 3 μέλη για κάθε ομάδα)

Α ξ ι ο λ ό γ η σ η  κ α ι  «κ έ ρ δ ο ς»:

Νικητής αναδεικνύεται στο τέλος κάθε τεραμήνου, αυτός που:
1. θα γράψει αρκετά σχόλια – κείμενα (όχι κάτω από 3, όχι πάνω από 5) και
2. θα έχει τηρήσει το ύφος του αποδεικτικού λόγου.
3. τα κείμενά του θα χαρακτηρίζονται από επάρκεια και πρωτοτυπία ιδεών
4. θα διαθέτει εκφραστική επάρκεια
5. θα χρησιμοποιεί σωστά και δημιουργικά τη γλώσσα.

Στην ανάδειξη του νικητή θα λαμβάνεται υπ’ όψιν και η ψήφος όλων των συμμετεχόντων μαθητών, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα, να ψηφίσουν μέχρι δύο συτμμαθητές τους, αλλά όχι τον εαυτό τους. Ο νικητής/τρια ,εκτός από το κέρδος της διανοητικής του άσκησης, ενισχύει σημαντικά και το βαθμό του μαθήματός του στο τετράμηνο…

Π ρ ο σ τ ι θ έ μ ε ν η  Α ξ ί α:

Τα αρτιότερα κείμενα θα συγκροτήσουν, μετά από επεξεργασία, ένα corpus κειμένων με τη μορφή ενός on line ψηφιακού βιβλίου που θα είναι διαθέσιμο τόσο στο παρόν ιστολόγιο, όσο και στην ιστοσελίδα του σχολείου για να υποστηρίζει διαχρονικά τη διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων και να εμπλουτίζει το στοχασμό των μαθητών.

Καλή δύναμη.

Θέμα 1ο: «Τα όρια της ανοχής σε μια κοινωνία». [κείμενο αποδεικτικού λόγου]

Share This: