Γ΄ Λυκείου

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνεται υποστηρικτικό υλικό για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και τα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Κείμενα Νεοελληνικής λογοτεχνίας, Θουκυδίδη, Περικλέους Επιτάφιος και Ιστορία Νεότερων Χρόνων.

Share This: