Νεοελληνική Γλώσσα

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνεται υποστηρικτικό υλικό για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Το υλικό κατανέμεται ως εξής (πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους):

1. Σημειώσεις τεχνικής – θεωρίας.

2. Θεματικοί κύκλοι και ανάλυση εννοιών για υποστήριξη περιεχομένου (με προτεινόμενα 3ωρα πρωτότυπα κριτήρια αξιολόγησης για εμπέδωση):

α. Αγωγή – Εκπαίδευση – Παιδεία.

β. Δημοκρατία – Ελευθερία – Ολοκληρωτισμός

γ. Ψηφιακή Εποχή

δ. Καταναλωτισμός – Διαφήμιση

ε. Δημοκρατία – Ολοκληρωτισμός – Μεσσιανισμός – Ελευθερία

στ. Οικολογία – Αειφορία

ζ. Ανθρώπινα δικαιώματα

η. Η αξία της ιστορίας για τους νέους (Δειγματική διδασκαλία)

στ. Γλώσσα και γλωσσική διδασκαλία

ζ. Η επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα

η. Επιστήμη και Ηθική

Share This: