Νίκος Καζαντζάκης, Αναζητώντας το Θεό και τον Άνθρωπο

Το έργο του Καζαντζάκη είναι ένα παράδειγμα λογοτεχνίας με γνήσιο φιλοσοφικό και ιστορικό υπόβαθρο, το οποίο μεταφέρεται μέσα από αυθεντικό προσωπικό βίωμα στον αφηγηματικό μύθο κάθε έργου. Οι ήρωές του, υπάρξεις με πρωτόγνωρη δύναμη ψυχής, είναι πάντοτε άνθρωποι της πράξης που δε διστάζουν να αναμετρηθούν με τις εξωτερικές συνθήκες για να επιβάλουν το δικό τους…