Η παρακμή της δημοκρατίας και η συμμορία των τυράννων.

Ερμηνεύοντας τις αιτίες για την ανοχή που δείχνει μέρος της ελληνικής κοινωνίας στις τυραννικές και ολοκληρωτικές απόψεις μιας άκαμπτης και βίαιης ακροδεξιάς, ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, βρίσκει το κατάλληλο «ιστορικό ανάλογο» στις συνθήκες ανόδου των τριάκοντα τυράννων στην ηττημένη του Πελοποννησιακού πολέμου Αθήνα και όταν η δημοκρατία βρίσκεται, απαξιωμένη από τους πολίτες της, σε πλήρη παρακμή:…

Η «μεσαία τάξη» που χάνεται…

Η κρίση είναι εδώ και βαθαίνει. Πλήττει την ισορροπία των κοινωνικών δομών μέσα από την εξαθλίωση της μεσαίας τάξης, της τάξης, δηλαδή, που πάντοτε ως «μαξιλάρι» απορροφούσε τους κραδασμούς του ανταγωνισμού και της σύγκρουσης των κοινωνικών ελίτ με τους κοινωνικά αδύναμους προσφέροντας στους τελευταίους τη δυνατότητα να ξεπεράσουν την εξαθλίωσή τους. Η παρακμή και η…