Οι μηχανισμοί της μνήμης.

Υπάρχουμε επειδή θυμόμαστε. Μαθαίνουμε χρησιμοποιώντας τη μνήμη μας, διατηρούμε χάρη σ΄ αυτήν την ταυτότητά μας. Τους τρόπους λειτουργίας της μνήμης αναλύει το άρθρο του Σπύρου Μανουσέλη στην «Ελευθεροτυπία»: «Ο εγκέφαλος καλείται αδιαλείπτως να «ερμηνεύει», δηλαδή να νοηματοδοτεί τις πληροφορίες που προσλαμβάνει καταφεύγοντας σε όσα ήδη γνωρίζει, προκειμένου να «αποφασίσει» ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει. Και…