Ο αγώνας για τον αισθητικό κόσμο.

Από το Ημερολόγιο του Μιχάλη Π., 20/01/2001 Η σημερινή συνάντηση της ομάδας μας ξεκινάει με αρκετές απουσίες, λόγω του διαγωνίσματος στη Γλώσσα που γράφουν τα μέλη μας της Γ’ από την προηγούμενη ώρα και εξαιτίας πρόσθετων υποχρεώσεων που είχαν τα απόντα μέλη της Β λυκείου. Αφού συζητήσαμε περί των επιλογών μας για «υιοθεσία» συγγραφέα ή…