Η κρίση απο-καλύπτει και ανα-δομεί την ύπαρξη, όπως η ποίηση!

Ως συνεισφορά στην κατανόηση της «κρίσης» και της θέσης του ανθρώπου μέσα σ΄αυτήν παραθέτουμε χαρακτηριστικά εκτενή αποσπάσματα από το «φιλοσοφικό» κείμενο του Χαρίδημου Τσούκα με τίτλο «Η ποιητική στάση: Η κρίση ως δυνατότητα ποίησης»: (οι υπογραμμίσεις δικές μας) «…Τι σχέση έχει η κρίση με την ποίηση; … Η κρίση και η ποίηση είναι κάθε άλλο…