Η «μεσαία τάξη» που χάνεται…

Η κρίση είναι εδώ και βαθαίνει. Πλήττει την ισορροπία των κοινωνικών δομών μέσα από την εξαθλίωση της μεσαίας τάξης, της τάξης, δηλαδή, που πάντοτε ως «μαξιλάρι» απορροφούσε τους κραδασμούς του ανταγωνισμού και της σύγκρουσης των κοινωνικών ελίτ με τους κοινωνικά αδύναμους προσφέροντας στους τελευταίους τη δυνατότητα να ξεπεράσουν την εξαθλίωσή τους. Η παρακμή και η…