Σκέπτονται … οι μηχανές ;


Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή  Ε ρ γ α σ ί α  2017 – 2018.

Θέμα: «Σκέπτονται οι μηχανές; .. Διερευνώντας τη σχέση του ανθρώπου με την επιστήμη και την τεχνολογία μέσα από το πρίσμα της φιλοσοφίας»

Σκοπός:

Να διερευνηθεί η σύγχρονη Επιστήμη και Τεχνολογία μέσα από το πρίσμα της φιλοσοφικής σκέψης. Ειδικότερα να διερευνηθούν μέσα από την οπτική της Πρακτικής Φιλοσοφίας, της Φιλοσοφίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας τα ζητήματα σχετικά με την κατασκευή μηχανών που μπορεί να διαθέτουν λειτουργίες ή δυνατότητες, παρόμοιες με αυτές του ανθρώπινου Νου.

Ενδεικτικά Ερευνητικά Ερωτήματα:

  1. Ποιοι κλάδοι της Φιλοσοφίας μελετούν τη σύγχρονη τεχνοεπιστήμη και την Τεχνητή Νοημοσύνη;
  2. Τι είναι και τι πρέπει να είναι η επιστήμη και η τεχνολογία σήμερα;
  3. Ποια η σχέση επιστήμης και τεχνολογίας;
  4. Είναι η τεχνολογία ένα αυτόνομο φαινόμενο που καθορίζει τις κοινωνικές εξελίξεις ή, ως ανθρώπινο δημιούργημα, είναι πλήρως ελέγξιμη;
  5. Ποιες οι απόψεις των φιλοσόφων για τα παραπάνω (δυστοπικές και αισιόδοξες θεωρήσεις);
  6. Είναι εφικτή σήμερα η επιτέλεση ανώτερων ανθρώπινων λειτουργιών όπως η σκέψη, το συναίσθημα, η απόφαση ή η μάθηση, από «ευφυείς» μηχανές και ποιες οι συνέπειες από την προσπάθεια που γίνεται σ΄αυτόν τον τομέα;

Υποστηρικτικό Υλικό προς αξιοποίηση:

«Εφυείς» Μηχανές; (Άρθρο Σπ. Μανουσέλη)

«Η εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης θα μας φέρει στη θέση των… μυρμηγκιών;» ( TEDx – video: Ομιλία φιλοσόφου και νευροεπιστήμονα Sam Harris)

«Το παιχνίδι της Μίμησης» και η «σκληρή» Τεχνητή Νοημοσύνη. (Περιγραφή της δοκιμασίας Turing)

«Το παρόν της Τεχνητής Νοημοσύνης» (Άρθρο Τάσου Καφαντάρη).

«Φιλόσοφοι και Τεχνητή Νοημοσύνη» (Άρθρο του Άλκη Γούναρη)

ΕΔΩ! Αυτοαξιολόγηση Ομάδων για το Α΄τετράμηνο  και Προτάσεις Βελτίωσης.

*

Επεξεργασία και συμπλήρωση των Εργασιών (για το Β τετράμηνο):

* Οδηγίες μελέτης:

Κάθε ομάδα:

  1.  Μελετά τις εργασίες των άλλων ομάδων.
  2. Αξιοποιεί όσες πληροφορίες και στοιχεία ταιριάζουν για να συμπληρώσει τη δική της εργασία.
  3. Αξιοποιεί και περιλαμβάνει επίσης, τις νέες πληροφορίες που δόθηκαν στις συναντήσεις του β τετραμήνου μέχρι τώρα (βιβλιογραφία και αποσπάσματα άρθρων που μοιράστηκαν στην τάξη)
  4. Συνθέτει μια ολοκληρωμένη, καινούργια έκδοση της εργασίας της και την υποβάλλει μέχρι τέλος Απριλίου στον διδάσκοντα.

Οι Εργασίες των Ομάδων:

Ομάδα 1:

Τεχνητή Νοημοσύνη Project

Ομάδα 2:

Ερευνητική Εργασία-Τεχνητή Νοημοσύνη

Ομάδα 3.

Εργασια Project

Ομάδα 4.

Εργασία Project Ά Τετραμήνου

Share This: