Υποστήριξη Έρευνας

Στην παρούσα σελίδα δημοσιεύεται επιλεγμένο υλικό που μπορεί να διευκολύνει την έρευνά μας ή να μας δώσει ιδέες, αλλά και τις κατάλληλες κατευθύνσεις ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική η μελέτη μας. Στόχος επίσης, είναι, εκτός από τον εμπλουτισμό του ερευνητικού μας υλικού, η υποστήριξη της σταδιακής δόμησης -σύνθεσης του κειμένου της τελικής εργασίας κάθε ομάδας. Φυσικά, κάθε ομάδα ή κάθε μαθητής μπορεί -και πρέπει- να συνεισφέρει ό,τι εκείνος θεωρεί πως μπορεί να βοηθήσει την έρευνα όλων των άλλων.

Ιστότοποι για την ιστορία:

(ενδεικτική ελληνική και αγγλική δικτυογραφία)

 1. Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
 2. Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο
 3. Οπτικοακουστικό αρχείο της ΕΡΤ
 4. Ιστορικά αρχεία του BBC
 5. Οδυσσέας, κόμβος του Υπουργείου Πολιτισμού
 6. Παγκόσμια Ιστορία (Nova archives history)
 7. Αμερικανική και παγκόσμια ιστορία
 8. Αμερικανική και ευρωπαϊκή ιστορία
 9. Η ιστορική εξέλιξη του ανθρώπου
 10. Διδασκαλία της Ιστορίας με ΤΠΕ
 11. Άτλας Παγκόσμιας Ιστορίας
 12. Άτλας «συνολικής» ιστορίας

 Δημοσιεύσεις στους « l e c t o r e s »:

(Επιλογή Πηγών και θεωρητικά κείμενα)

1. Χρή ιστορείν

2. Τραγούδια καταφύγιο στοχασμού Ι

3. Τραγούδια για την κατανόηση της ιστορίας ΙΙ

4. Τραγούδια συλλογικής μνήμης ΙΙΙ

5. Τραγούδια με ήρωες που ανασταίνονται δίπλα μας IV

6. Τραγούδια ανάμεσα στη νοσταλγία και στη δοκιμασία… V

7. Τραγούδια για τη μοίρα του μετανάστη και του εκτοπισμένου VI

8. Δομή και σύνθεση του τελικού κειμένου της εργασίας (research report text).

9. Σκέψου την ιστορία που ζεις με τους στίχους των τραγουδιών.

 

Share This: