Εθνικό Κέντρο Βιβλίου: Αρωγός φιλαναγνωσίας…επιτέλους!

Περιδιαβαίνοντας στις σελίδες του Ε(θνικού) Κέ(ντρου) Βι(βλίου), είμαι σίγουρος πως θα βρείτε πολλά κι ενδιαφέροντα θέματα. Φαίνεται πως τελευταία υπάρχει μια σοβαρή πολιτική φιλαναγνωσίας, στα πρότυπα των προηγμένων δυτικών κοινωνιών της Ευρώπης. Μακάρι να συνεχιστεί η προσπάθεια και να συνδεθεί αυτή η πολιτική πιο στενά με την εκπαίδευση και το σχολείο. Προσωπικά, βρήκα πολύ ενδιαφέροντες τους παρακάτω συνδέσμους και σας προτείνω να τους δείτε:

1. Ανθολογία ελληνικής ποίησης

2. Αρχείο ελλήνων συγγραφέων

3. Αφιερώματα σε μεγάλους λογοτέχνες

Share This: