1ο βραβείο ποίησης: «Το κρίμα»

Θα δημοσιεύσουμε σταδιακά τα κείμενα που ξεχώρισαν στον 1ο λογοτεχνικό διαγωνισμό. Σήμερα, ξεκινάμε με το ποίημα που κέρδισε το 1ο βραβείο ποίησης, με τίτλο: «Το κρίμα», που έγραψε η μαθήτρια της Γ λυκείου Δέσποινα Πάκια.

Το Κρίμα

Απηλλάχθην του πόνου.

Καιρό και καιρό τραντάζονταν τα μέσα μου,

για μνήμες περασμένες π’ αναδύονταν

Κ’ εφύλαγα στις χούφτες μου ελπίδες,

μα φριχτά τις ζούσα να πεθαίνουν

Και θαρρώ ηκούετο της ψυχής ο θρήνος,

ηχηρός και σιωπηλός κει μέσα να φωλιάζει

Αλλά απρόσμενη και πανταχού παρούσα

της τύχης η ειρωνεία:

Οι βαθιές των δεινών μου ρίζες,

ριζωμένες ευρέθησαν σε χώματα – νεφέλες !

Δεν έπρεπε ποτέ τόσο βάρος,

τοσ’ ανάθεμα για το ρηχό και τ’ άθλιο

Και μοί εφάνη κρύσταλλο τ’ αυτού η ματαιότης,

ήτις – σα χάρη – εκδίωξε τους οικείους δαίμονες

Απηλλάχθην του πόνου διά παντός.

Share This: