Μικρός Ναυτίλος, «Και με φως και με θάνατον»

Από το «Μικρό Ναυτίλο» του Ελύτη, το αρχαιόμορφο , κεφαλαιογράμματης ελληνικής γραφής, προφητικό απόσπασμα. Λύστε, λοιπόν, το αίνιγμα της γραφής….

Τ Υ Χ Η Μ Ι Σ Η Σ Κ Ο Τ Ω Ν Ο Υ Ν Ο Ι Μ Ι Σ Ο Ι Γ Ι Α
Σ Α Σ Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ Ε Ρ Χ Ε Τ Α Ι Κ Ο Ρ Η Ν Ε Α Μ Ε Η
Λ Ι Α Ν Θ Ο Σ Τ Ο Χ Ε Ρ Ι Π Ο Υ Ζ Η Τ Α Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ
Υ Ν Η Κ Α Ι Π Ο Τ Ε Δ Ε Ν Φ Α Ι Ν Ε Τ Α Ι Π Ο Ι Α Τ Ο
Υ Β Ο Υ Ν Ο Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Σ Τ Η Ν Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Π Α Λ
Α Μ Η Σ Α Σ Ο Δ Ρ Ο Μ Ο Σ Ε Ι Ν Α Ι Μ Α Ε Ρ Α Σ Τ Α Μ
Α Λ Λ Ι Α Κ Α Ι Λ Α Λ Ι Α Ν Ε Ρ Ω Ν Θ Α Λ Α Σ Σ Η Σ Γ
Ε Μ Ι Ζ Ε Ι Τ Ο Κ Α Ν Ι Σ Τ Ρ Ο Π Ο Υ Ξ Ε Ν Ο Σ Δ Ε Ν
Ο Γ Α Ν Α Β Ο Η Θ Η Σ Ε Ι Μ Ε Τ Ο Υ Σ Κ Ε Ρ Α Υ Ν Ο Υ
Σ Τ Ο Υ Μ Ο Ν Ο Σ Π Α Ν Τ Ο Τ Ε Ο Α Δ Ι Κ Η Μ Ε Ν Ο Σ
Ο Π Ω Σ Η Π Η Γ Η Κ Α Τ Ω Α Π Τ Η Ν Π Ε Τ Ρ Α Τ Ω Ν Π
Α Τ Ε Ρ Ω Ν Ω Σ Π Ο Υ Κ Α Π Ο Τ Ε Σ Τ Η Ν Ω Ρ Α Π Α Ν
Ω Ν Α Χ Υ Θ Ε Ι Σ Μ Ε Δ Υ Ν Α Μ Η Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Φ Ω Σ

Όποιος μετέγραψε το ποίημα, μπορεί να διαβάσει ολόκληρο το έργο πατώντας στο σύνδεσμο του εξωφύλλου και να ακούσει την καταπληκτική μελοποίηση του «Ήλιου του ηλιάτορα» από τον πρόωρα χαμένο συνθέτη Δημήτρη Λάγιο.

Share This:

 • Χίμαιρα

  Πολύ καλό…Ωραίο για ακόνισμα του μυαλού!

 • Έφτασα μέχρι τη μέση! Μετά… κρίση επιληψίας!

 • Δουλτσινέα

  Το κατάφερα!
  Μόλις το τελείωσα… έβλεπα αστεράκια στην κυριολεξία!
  Τώρα θα προσπαθήσω να βάλω και τα σημεία στίξης.
  Την Παρασκευή να εξηγήσουμε όμως τί θέλει να πει ο ποιητής…