Η γλώσσα ως παράθυρο στην ανθρώπινη φύση.

Η γλώσσα ορίζει τον εαυτό και τον κόσμο μας. Οργανώνει την πνευματική μας δομή και τη σχέση μας με το εξωτερικό περιβάλλον. Παρ όλο που δεν έχουν πλήρως ακόμη αποκαλυφθεί όλοι οι βαθύτεροι μηχανισμοί λειτουργίας της,  υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες θεωρίες που εξηγούν αρκετούς από αυτούς. Ο Steven Pinker, καθηγητής στο MIT, συνεχίζοντας την «παράδοση» του Noam Chomsky μας εξηγεί,  από τη δική του οπτική, τη λειτουργία της γλώσσας και συγκεκριμένα πώς το μυαλό μετατρέπει τις πεπερασμένες δομικές μονάδες της γλώσσας σε άπειρες έννοιες. (Και για να μη ξεχνιόμαστε: η λογοτεχνία είναι η πιο δημιουργική αξιοποίηση της γλωσσικής μας ικανότητας).

 

Share This: