Φύλλο εργασίας 1ης Ομάδας: Εικόνες και συναισθήματα

Διδακτική δοκιμή Νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας: «Ο κύριος ΑΑ, Αντι-φιλοσοφος» του Τριστάν Τζαρά (Α39, σ.153, από το Ανθολόγιο μεταφράσεων ΝΕΛ, Β’ λυκείου).

Δραστηριότητες 1η  και 2η.

Για να σχολιάσετε τις Εικόνες αξιοποιήστε όσα αναφέρουν ο Ανδρέας Εμπειρίκος και ο Πωλ Ελυάρ:

«Οι εικόνες αυτές κινούνται επικοινωνούν μεταξύ τους και συναγελάζονται….Οι σχέσεις τους δεν προσδιορίζονται από ένα συνειδητό μηχανισμό. Έχουν μια αυτονομία της οποίας η διάρθρωση δεν ρυθμίζεται από μία θεληματική επιβολή αλλά από μία αυτόματη και ασυνείδητη προωθητική ενέργεια που ξεφεύγει από τον έλεγχο της συνειδητής πλευράς της προσωπικότητας, όπως συμβαίνει κατά τας προ της πλήρους εγρηγόρσεως στιγμάς της αφυπνίσεως, κατά τας στιγμάς της μέθης του ύπνου ή ακόμα καλύτερα όπως συμβαίνει στα όνειρα. Οι εικόνες αυτές μπορούν βέβαια να έχουν ένα λογικό η μη ειρμό, που να αποτελεί τρόπον τινά εν θέμα. Όμως σε αυτό το θέμα δεν αποκλείεται να παρεισφρήσει και κάποιος άλλος ειρμός συσχετίσεως που εκ πρώτης όψεως φαίνεται ξένο η παρασιτικό στοιχείο, ενώ κατά βάθος είναι σχετικό.Τούτο δεν συμβαίνει συχνά εις την υπό τον έλεγχο της λογικής διατελούσα ποίηση η τέχνη, συμβαίνει όμως συνεχώς μέσα στα όνειρα και στις φαντασιώσεις μας…  Σε αυτή την παλινδρομική συναλλαγή και αλληλουχία αναπηδούν απίστευτα βεγγαλικά μυριόχρωμα, σαν τα πτερά και τα κοσμήματα του Μοντεζούμα η ενός ηγέτου άλλης φυλής» και ο Paul Elyar «Σε μία συνείδηση τέλεια τα στοιχεία που η αυτόματη γραφή αντλεί από τον εσωτερικό κόσμο και τα στοιχεία του εξωτερικού κόσμου ισορροπούν. Όντας πια ισότιμα, συμπλέκονται αναμεταξύ τους για να σχηματίσουν την ποιητική ενότητα… »

Δραστηριότητα 3η .

Για το δικό σας κείμενο:

Share This: