Το Φιλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα ως πρότυπο.

Οι θεμελιώδεις αρχές του Φιλανδικού εκπαιδευτικού συστήματος, όπως παρουσιάστηκαν από τον Alan Lishnes, ειδικό στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών συστημάτων:

  1. Οι δάσκαλοι, επάγγελμα με υψηλό κοινωνικό κύρος.
  2. Η εκπαίδευση είναι για όλους δωρεάν.
  3. Υποβαθμίζεται και αποθαρρύνεται ο ανταγωνισμός εντός της εκπαίδευσης.
  4. Το εκπαιδευτικό σύστημα προστατεύει τους μαθητές από την αποτυχία και αποθαρύννει τη διαρροή
  5. Καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης.

Οι Φιλανδοί μαθητές:

Παρακολουθήστε ολόκληρη την ομιλία του Lishnes με τη σκέψη ότι ορισμένες «καλές πρακτικές» που θα ακούσετε, θα μπορούσαν να αποτελέσουν υγιή πρότυπα για την αναβάθμιση και του δικού μας εκπαιδευτικού συστήματος:

Share This: