Το web 3.0 είναι εδώ !

Οι παρακάτω προβολές αναλύουν και επεξηγούν με απλό και σαφή τρόπο την εξέλιξη και το μέλλον του διαδικτύου παρουσιάζοντας τις εξελικτικές του φάσεις. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για να συνειδητοποιήσουμε πώς μπορούμε να αξιοποιούμε, εκπαιδευτικοί και μαθητές, τις δυνατότητες του διαδικτυακών εργαλείων που έχουμε ή θα έχουμε σε λίγο στη διάθεσή μας. Tο web 3.0 αποσκοπεί, πρωτίστως, στην οργάνωση της διαδικτυακής γνώσης και στην χρηστική ενσωμάτωση του δυναμικού περιεχομένου (dynamic content) που παρήχθη με το web 2.0 στον Παγκόσμιο Ιστό.

Ενημερωθείτε για το web 3.0, λοιπόν…

Web 3.0: The way forward?

View more PowerPoint from Steve Wheeler
Πηγή: Το blog της εκπαιδευτικού κας Έλενας Ελληνιάδου

Share This: