Ανιχνεύοντας την υγιή ενηλικίωση του «παγκόσμιου εγκεφάλου» μας

Ιδιαίτερα επιτυχημένη η αναλογία ανθρώπινου εγκεφάλου και διαδικτύου στην ταινία «connected», όπου θίγονται οι νευροψυχικές και κοινωνικές συνέπειες της ανάπτυξης του διαδικτύου. Η ανάλυση καταλήγει στην προτροπή της συνειδητής «αποσύνδεσης» με το διαδίκτυο, καθώς ο εθισμός μορεί να οδηγήσει σε επώδυνο «τοξικό στρες». Αποδεσμεύοντας μέρους του χρόνου μας από τη χρήση του διαδικτύου, εξασφαλίζουμε τη βίωση εκείνων των ανώτερων συναισθημάτων που μας καθιστούν κοινωνικούς, ασφαλείς και έτοιμους να συνδεθούμε σε πραγματικές και βαθιές σχέσεις με τους συναθρώπους μας.

Share This: