Η μουσική μαθαίνεται όπως η γλώσσα !

Η μουσική είναι ένα πολύ ισχυρο μέσο επικοινωνίας, τόσο σημαντικό, όσο και η γλώσσα. Όπως κι ο λόγος, μπορεί να μας προκαλέσει την εκδήλωση ποικίλων συναισθημάτων και μορφές συμπεριφοράς που καθορίζουν την καθημερινή ατομική και συλλογική μας ζωή. Ανιχνεύοντας τις ομοιότητες γλώσσας και μουσικής, προκύπτει ότι ενδείκνυται να προσεγγίζουμε τη μουσική με τον ίδιο τρόπο που μαθαίνουμε τη λεκτική μας επικοινωνία, ενθαρρύνοντας τα παιδιά να εκφράζονται αυθόρμητα, αφήνοντάς τα να κάνουν λάθη και προτρέποντάς τα να παίζουν όσο το δυνατόν συχνότερα, χωρίς να εμμένουμε στην «κανονιστική» εξάσκηση. Εξάλλου, «η μουσική παράγεται από τον μουσικό και όχι από το μουσικό όργανο»….

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=3yRMbH36HRE&&w=425&h=350]

πηγή:TED-Ed

Share This: