«Λόγος και Τέχνη ενάντια στη βία».

Πολύμορφη και ακατανόητη γύρω μας -ή μήπως μέσα μας- η αύξηση της βίας. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε το πρόβλημα μαζί με τους μαθητές μας. Εκλογικεύουμε τις αιτίες, θέτουμε την επικοινωνία και την έκφραση ως προτεραιότητες της σχολικής και της κοινωνικής μας ζωής. Καλλιεργούμε τη δημιουργική και ελεύθερη έκφραση αναδεικνύοντας τη γνώση, την αισθητική και τη μόρφωση ως μέσα για να αποτρέψουμε την εκδήλωση της βίας, αλλά και να αποφύγουμε κάθε στάση ανοχής ή υποστήριξής της. Η αισθητική της ποίησης, εξάλλου, μπορεί να «αφαιρέσει το φωτοστέφανο της βίας», όπως μας είπε κι ο Τίτος Πατρίκιος στην κουβέντα που είχαμε μαζί του.

Στη συνάντησή μας θα μιλήσουμε για το όραμα και την κουλτούρα της αντι-βίας παρουσιάζοντας τις διδακτικές μας παρεμβάσεις και θα βραβεύσουμε τη δημιουργικότητα των μαθητών μας αφουγκραζόμενοι τα δραστικά κείμενα ποιητικού, πεζού και στοχαστικού λόγου που μας εμπιστεύθηκαν. Αφιερωμένο στα «σχολεία των αφοσιωμένων ποιητών (μαθητών και δασκάλων)» που απορούν, στοχάζονται, παίρνουν τη δύσκολη απόφαση της δράσης:

Share This: