Ιστορία της Τέχνης – Εξέταση στο Μάθημα επιλογής Γ λυκείου.

Μελετήστε και επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις στις 20 ερωτήσεις επανάληψης. Συνδεθείτε ΕΔΩ.

Τα αποτελέσματα θα σας σταλούν αμέσως μόλις ολοκληρώσετε την εξέταση.

Καλή μελέτη.

(Μπορείτε να κάνετε το τεστ μόνο μία φορά).

Share This: