Επανάληψη Φιλοσοφίας Β Λυκείου (Ενότητα: «Ηθική»)

Αφού μελετήσετε προσεκτικά την ενότητα «Ηθική» (από το σχολικό σας βιβλίο και λάβετε υπ΄ όψιν σας όσα έχουμε αναφέρει και συζητήσει στην τάξη), ελέγξτε το βαθμό εμπέδωσης όσων αποκομίσατε επιλέγοντας τις σωστές απαντήσεις στο: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ.

*ΠΡΟΣΟΧΗ:

  1. Μπορείτε να το υποβάλετε μόνο ΜΙΑ ΦΟΡΑ!
  2. Καλό είναι να το ολοκληρώσετε μέσα σε 90 λεπτά.
  3. Η βαθμολογία θα σας αποσταλεί στο mail σας, αμέσως μόλις ολοκληρώσετε τις 16 ερωτήσεις
  • ΚΑΛΗ ΜΕΛΕΤΗ

Share This: