Επανάληψη Όρων Αφηγηματικής Tεχνικής.

Επειδή έχω υποσχεθεί στο ΓΘ2 ένα μάθημα αφηγηματολογίας και επανάληψης της αφηγηματικής τεχνικής στα πεζογραφήματα που μελετήσαμε, παραθέτω μια αναλυτική παρουσίαση της συναδέλφου Ευαγγελίας Στάμου ως εισαγωγή στο επικείμενο μάθημά μας.

Share This: