Α΄Λυκείου

Αρχαίοι ΄Ελληνες Ιστοριογράφοι

Ι. Εισαγωγικά μαθήματα και βασικές γνώσεις:

1. Στο παρακάτω δοκίμιό του ο εμβληματικός φιλόλογος και δάσκαλος Ιωάννης Κακριδής αναφέρεται στη σημασία και την αξία της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών. Μελετήστε το για να αντιληφθείτε τη σκοπιμότητα της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών, πέρα από προκαταλήψεις και εμμονές απόρριψης: Κακριδής, «Γιατί_αρχαία_ελληνικά»;

2. Μελετήστε ξανά τα ερωτήματα της διαγνωστικής μας Αξιολόγησης: Διαγνωστική Αξιολόγηση για τους μαθητές της Α λυκείου.

3. Φύλλο εργασίας για τη μελέτη και εμπέδωση της Εισαγωγής για τον Ξενοφώντα (βίος – έργο – αξίες και γνωρίσματα): Φύλλο Εισαγωγής Ξενοφώντα

4. Ηλεκτρονικό Λεξικό Ανωμάλων Ρημάτων της αρχαίας ελληνικής (αρχείο Excel): Λεξικό Ανωμάλων Ρημάτων.

ΙΙ. Υποστήριξη ερμηνείας και γλωσσικής επεξεργασίας των κειμένων

1. Θουκυδίδου, Ιστορίαι, Γ

2. Ασκήσεις και διαγωνίσματα

3. Ξενοφώντος, Ελληνικά

Share This: