«Μια μυθιστορία για τα Κερκυραϊκά»

Γενική περιγραφή του διδακτικού σχεδίου:

Η ιδέα: να γράψουμε συλλογικά ένα ιστορικό μυθιστόρημα που θα στηρίζεται στο περιεχόμενο των κεφαλαίων 70 -83 του Γ βιββλίου των Ιστοριών του Θουκυδίδη.

Ο τρόπος:

Α΄ φάση: Δημιουργούμε ομάδες μελέτης. Στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου, μελετούμε πρώτα τη μετάφραση του κειμένου και κατανοούμε τα γεγονότα και την πορεία εξέλιξλής τους, ξεκαθαρίζοντας το χρόνο, τον τόπο, τα πρόσωπα. Ανιχνεύουμε τις αιτίες των πράξεων και των γεγονότων που αφηγείται ο ιστορικός και προχωρούμε σε αναλύσεις και  σχετικά με τις προθέσεις των ηρώων, αλλά και του ίδιου του Θουκυδίδη. Διερευνούμε και συζητούμε, εντός των ομάδων μας,με προσοχή και συστηματικό τρόπο το νοηματικό, ιδεολογικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο της θουκυδίδειας συγγραφής. Εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας εμβαθύνοντας στα ερμηνευτικά σχόλια του βιβλίου και χρησιμοποιώντας επιλεγμένη, από τον διδάσκοντα, βιβλιογραφία.

Β΄φάση: Κάθε ομάδα γράφει τη δική της αφήγηση (αφήγηση και διάλογοι) στηριζόμενη στο περιεχόμενο και τις προεκτάσεις του κειμένου και προσθέτοντας τη δική της μυθοπλασία.

Γ΄φἀση: Οι ομάδες επεξεργάζονται, κρίνουν, παρουσιάζουν στην τάξη και συνενώνουν τις επί μέρους αφηγήσεις τους για να προκύψει το τελικό κείμενο του μυθιστορήματος.

Δ’ φάση: Οι μαθητές, ατομικά, αξιολογούν το έργο της ομάδας τους εντοπίζοντας τα αρνητικά και τα θετικά στοιχεία της ατομικής και της συλλογικής τους προσπάθειας. Αξιολογούν, τη γνωστική και παιδαγωγική παρέμβαση του διδάσκοντος και τέλος, τη συνεισφορά της προσπάθειας αυτής στην κατανόηση και «κατάκτηση» του θουκυδίδειου κειμένου.

Υποστηρικτικό υλικό:
  1. Η τεχνική του μυθιστορήματος (Οδηγίες για τα βήματα σύνθεσης του μυθιστορήματος): «Η τεχνική του μυθιστορήματος»
  2. Τα γνωρίσματα της αφήγησης του Θουκυδίδη. Διαβάστε: «Tυπολογία της ιστορικής αφήγησης του Θουκυδίδη.
  3. Η ναυμαχία Κερκυραίων – Λακεδαιμονίων (Γ 78-79): Χάρτης της ναυμαχίας σε φάσεις
  4. Μπορεί μια γυναίκα να γίνει πρωταγωνίστρια στο μυθιστόρημά μας; Διαβάστε το βιβλίο: C. Mosse, Η γυναίκα στην αρχαία Ελλάδα.
Επεξεργασία και Αξιολόγηση των κειμένων από τους μαθητές:

Μελετήστε προσεκτικά τα κείμενα των ομάδων. (Όλες οι ομάδες μελετούν τις μυθιστορίες των άλλων ομάδων, αξιολογούν και κάνουν παρατηρήσεις για τη βελτίωσή τους):

Διηγήματα σχολικού έτους 2017-2018

  1. Μυθιστόρημα
  2. ΑΘΩΑ ΕΚΔΙΚΗΣΗ
  3. MU8ISTORHMA
  4. Η ιστορία ενός πολεμιστή
  5. Άδικο Αίμα

Διηγήματα σχολικού έτους 2014 – 2015

«Κρυμμένες Αναμνήσεις»

«Δημοκρατία γένους ολιγαρχικού»

«Η εκδίκηση του Λεάνδρου»

«Το ιστορικό μιας δικαίωσης»

«Η ματαιότητα του πολέμου»

Για την κριτική προσέγγιση των μυθιστοριών σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον «Οδηγό Αξιολόγησης Μυθιστορήματος»

Share This: