Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

Υποστήριξη διδασκαλίας μαθήματος επιλογής Α’ Λυκείου :«Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός»

Το βιβλίο (σε μορφή pdf)

ελληνικός-ευρωπαϊκός-πολιτισμός

* Πορεία σύνθεσης και Οδηγίες για την  Ατομική Εργασία 1ου τετραμήνου.

** Ενδεικτικές εργασίες – υποδείγματα που βαθμολογήθηκαν με άριστα:

α. «Ερασμος και Μεταρρύθμιση» (Μαρία Παυλοπούλου, 2014)

β.  «Θετικισμός και η κατάργησή του τον 20ο αι. (Ανδρέας Σταυρόπουλος,2014)

1. Διδακτέα ύλη μαθήματος 2016-2017: Ύλη_2016

2. Σχεδιαγραμματική παρουσίαση ενοτήτων σχολικού βιβλίου. Δείτε:Σχεδιαγράμματα  Ενοτήτων για τη διδακτέα ύλη 2016-2017

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

3. Βασικές επισημάνσεις: «Η  συγκρότηση των ευρωπαϊκών εθνών -κρατών κατά το 19ο αι.» Εθνη_Κράτη 19ου αι

4. Σχέδιο Παρουσίασης και Αξονες Μελέτης της Γαλλικής Επανάστασης

5. Η Γαλλική επανάσταση (δραματοποιημένο ντοκυμαντέρ):

5β. Ο σωτήρας της Eπανάστασης : Ναπολέων (δραματοποιημένο ντοκυμαντέρ):

6. Πηγή: (Βιομηχανική Επανάσταση στην Ευρώπη): Η Ευρώπη «δυναμό» του κόσμου. (Davies, Ιστορία της Ευρώπης)

10 σημεία – άξονες μελέτης με ιδιαίτερη σημασία:

Ι. Τα βασικά ιστορικά πρόσωπα κάθε εποχής της ευρωπαϊκής ιστορίας και το έργο τους (Αναγέννηση –  Γαλλική, βιομηχανική επανάσταση, διαφωτισμός…)

ΙΙ. Ποια η προσφορά του Βυζαντίου στην Ευρώπη.

ΙΙΙ. Οι όροι: νέος άνθρωπος, κράτος πρόνοιας, σοσιαλισμός, δημοκρατικός πατριωτισμός, εθνική συνείδηση, έθνη-κράτη, κοινωνικός φιλελευθερισμός.

ΙV. Γιατί ξεκίνησε η βιομηχανική επανάσταση στην Αγγλία;

v. Ποιες καινούργιες πολιτικές έννοιες καθιέρωσε ο Διαφωτισμός και οι οποίες «επιβιώνουν» μέχρι σήμερα.

VI. Ποια η θέση των εργατών στη βιομηχανική -αστική κοινωνία.

VII. Τι είναι η αρχή των εθνοτήτων και πώς η Γαλλική επανάσταση οδήγησε σε αυτήν.

VIII. Από τον άνθρωπο υπήκοο στον άνθρωπο πολίτη (ποια στοιχεία δημιούργησαν την εθνική συνείδηση στα έθνη-Κράτη του 19ου αι.)

IX. Ποιος ο ρόλος των βιβλίων και του έντυπου λόγου στην Αναγέννηση, στο Διαφωτισμό και στη Γαλλική Επανάσταση

X. Πώς επηρέασαν την Ευρώπη οι κατακτήσεις του Ναπολέοντα και η ήττα του;

* Χρήσιμες δημοσιεύσεις στους lectores: Δείτε: «Ιστορία»  «Ιστορία και λογοτεχνία»

Share This: