Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι

Λογοτεχνία Γ λυκείου (βιβλίο Θεωρητικής Κατεύθυνσης).

Διαγωνίσματα με Ερμηνευτικές Ερωτήσεις

α. Γ.Βιζυηνός, Το αμάρτημα της μητρός μου Διαγώνισμα Βιζυηνός

β. Αλ. Παπαδιαμάντης, Όνειρο στο κύμα, «Επανάληψη Παπαδιαμάντη»

γ. Κ.Π. Καβάφης, Διαγώνισμα «Μελαγχολία…»

δ. Γ. Παυλόπουλος, «Αντικλείδια»

ε. Μ. Σαχτούρη, «Ελεγκτής»

στ. Γ. Ιωάννου, «Μες στους Προσφυγικούς συνοικισμούς»

ζ. Κική Δημουλά,«Σημείο Αναγνωρίσεως»

Υποστήριξη  διδασκαλίας – Σημειώσεις :

1. Διονυσίου Σολωμού, «Ο Κρητικός»

Σημειώσεις και Σχόλια στον «Κρητικό» του Δ. Σολωμού (μέρος 1ο)

Σημειώσεις και Σχόλια στον «Κρητικό» του Δ. Σολωμού (μέρος 2ο)

Τα σχήματα λόγου του «Κρητικού»

Ένα ενδεικτικό παράλληλο: «Το όνειρο»

«Ο Κρητικός»,απόσπασμα 5, Η λειτουργία του ηχού (με άξονες απάντησης)

Μελετούμε και τις σχετικές δημοσιεύσεις στους  lectores εδώ

2. Γεωργίου Βιζυηνού, «Το αμάρτημα της μητρός μου».

Βασικά ερηνευτικά σχόλια για το διήγημα.

Η ηθογραφική τεχνική και τα πρόσωπα του Βιζυηνού.

H αφηγηματική τεχνική του «Αμαρτήματος» (Αναλυτική παρουσίαση)

Σχετικές δημοσιεύσεις στους lectores εδώ.

3. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, «Όνειρο στο κύμα».

Όνειρο στο κύμα (Ερμηνευτική προσέγγιση μέσω υποδειγματικών Απαντήσεων)

4. Γιώργης Παυλόπουλος, Τα Αντικλείδια_Ερμηνευτικά (Ερωτήσεις – Απαντήσεις).

5. Μίλτος Σαχτούρης, Ο Ελεγκτής, Σχολιασμός ποιήματος.

6. Κική Δημουλά, Σημείο Αναγνωρίσεως, Ερμηνευτική προσέγγιση.

7. Γιώργος Ιωάννου, Μες στους προσφυγικούς συνοικισμούς, Σημειώσεις και σχόλια.

8. Γιώργος Ιωάννου, Στου Κεμάλ το σπίτι, Σημειώσεις

* Τα γνωρίσματα της γραφής του Γ. Ιωάννου: Ιωάννου «Ερανίσματα»

9. Κ.Π. Καβάφης, «Μελαγχολία Ιάσονος Κλεάνδρου’ ποιητού εν Κομμαγηνή’ 595 μ.Χ»

«Μελαγχολία Ιάσονος Κλεάνδρου…» Ερμηνευτικός σχολιασμός και Παράλληλα

10. Κ. Π. Καβάφης, «Ο Δαρείος»

Ερμηνευτική, δειγματική προσέγγιση της συμβούλου κας Αγάθης Γεωργιάδου

Share This: